Організатори

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут економіки і менеджменту
Рада молодих вчених ІНЕМ

Лодзький університет (Польща)
Північно-Кавказький федеральний університет (Російська Федерація)
Університет економіки м. Варна (Болгарія)
Білоруський державний університет (Білорусія)

Рада молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України

за участю партнерів Ради молодих вчених ІНЕМ:

Рада молодих вчених Дніпропетровської області

Одеська обласна Рада молодих вчених

Рада молодих учених Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Рада молодих вчених Національного університету державної податкової служби України

Рада молодих вчених Сумського національного аграрного університету

Рада молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування

Рада молодих вчених Донецького національного технічного університету

Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Рада молодих вчених ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Рада молодих учених Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету імені Т.Г. Шевченка

Рада молодих вчених факультету управління Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Рада молодих вчених Черкаського державного технологічного університету

Ідея, розробка та підтримка Чубай В.М. та Кулиняк Ю.І. (Рада молодих вчених ІНЕМ). © 2020 Конференція РМВ ІНЕМ. Всі права застережено.