Головна

Збірник матеріалів ІV МНП інтернет-конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (29-30 квітня 2020 р., м. Львів).

Завантажити: PDF

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», яка відбудеться 29-30 квітня 2020 р. в Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

До участі в конференції запрошуються молоді вчені віком до 35 років (принаймні один із авторів повинен відповідати цьому критерію; для докторів наук і докторантів – до 40 років), серед яких викладачі навчальних закладів, наукові співробітники, аспіранти, докторанти тощо, а також фахівці у сфері економіки і управління, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах, представники органів місцевого самоврядування та державних органів влади, що займаються вирішенням проблем економічного розвитку, магістри.

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Управління економікою держави в умовах євроінтеграції;
2. Регіональне управління економікою на засадах інноваційного розвитку;
3. Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання;
4. Формування та адаптація інструментарію управління економічними процесами в ХХІ столітті;
5. Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

До 22 квітня 2020 р. на сайті www.conf.inem.lviv.ua заповнити реєстраційну заявку на участь у конференції та надіслати тези доповіді і сканований оригінал документа про оплату оргвнеску на електронну адресу оргкомітету conf-rmv-inem@ukr.net, вказавши в темі повідомлення “Тези: прізвище та ініціали учасника”.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Обсяг тез доповіді – 1-2 сторінки, шрифт – 12, інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: з лівого боку – 3 см, з інших боків – 2 см.

Важливо! Список джерел оформляється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015). Посилання в тексті на літературу подається в квадратних дужках, наприклад: [3, с. 10].

Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, що не відповідає вимогам.

Тези студентів приймаються тільки у співавторстві з науковим керівником.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

За включення тез доповідей у збірник матеріалів конференції учасники з України сплачують організаційний внесок в сумі 70 грн. (збірник матеріалів конференції буде виданий в електронній формі до початку роботи конференції).

Для іноземних учасників опублікування тез безкоштовне.

Організаційний внесок надсилати на картку Приватбанку 5168 7573 2804 2553 (Кулиняк Ігор Ярославович).

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, польська та англійська мови.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Докладніше про конференцію можна дізнатися у секретаря організаційного комітету Бондаренко Лідії Петрівни.

Контактний телефон:  097-653-61-96

Електронна пошта оргкомітету: conf-rmv-inem@ukr.net

Електронна пошта НТСА ІНЕМ: rmv.inem@lpnu.ua

Детальна інформація у інформаційному листі.

 

З повагою, організаційний комітет

Ідея, розробка та підтримка Чубай В.М. та Кулиняк Ю.І. (Рада молодих вчених ІНЕМ). © 2020 Конференція РМВ ІНЕМ. Всі права застережено.