Комітети

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Бобало Юрій Ярославович – д.т.н., професор, ректор Національного університету “Львівська політехніка”

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Кузьмін Олег Євгенович – д.е.н., професор, директор НН Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”

СЕКРЕТАР ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Коваль Зоряна Остапівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;

ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Алєксєєв Ігор Валентинович – д.е.н., професор, заступник директора НН Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, завідувач кафедри фінансів; 

Бєлоусов Анатолій Іванович – д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Інституту економіки і управління Північно-Кавказького федерального університету (Російська Федерація);

Загородній Анатолій Григорович – к.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету “Львівська політехніка”, завідувач кафедри обліку та аналізу;

Захарчин Галина Миронівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету “Львівська політехніка”;

Збіґнєв Пшигодські – PhD, assistant professor кафедри регіональної економіки та довкілля Економіко-соціологічного відділу Лодзького університету (Республіка Польща);

Козик Василь Васильович – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств та інвестицій Національного університету “Львівська політехніка”;

Крикавський Євген Васильович – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка”;

Маріуш Соколовіч – PhD, assistant professor кафедри регіональної економіки та довкілля Економіко-соціологічного відділу Лодзького університету (Республіка Польща);

Мельник Ольга Григорівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету “Львівська політехніка”;

Мискін Юрій Ігорович – к.е.н., доцент, заступник декана обліково-економічного факультету з наукової роботи та міжнародних відносин, голова Ради молодих вчених Національного університету державної податкової служби України;

Орлін Тодоров – PhD, associate professor кафедри міжнародних економічних відносин Факультету менеджменту Університету економіки м. Варна (Республіка Болгарія);

Поплавська Жанна Василівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету “Львівська політехніка”;

Попова Ольга Юріївна – д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства ННІ «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету;

Чухрай Наталія Іванівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”.

Шкутько Оксана Миколаївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри світової економіки Білоруського державного економічного університету (Республіка Білорусь).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Чубай Володимир Миколайович – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, голова Ради молодих вчених ІНЕМ Національного університету “Львівська політехніка”

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Мрихіна Олександра Борисівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств та інвестицій Національного університету “Львівська політехніка”;

СЕКРЕТАР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Кулиняк Ігор Ярославович – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Безус Роман Миколайович –  к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, голова Ради молодих вчених Дніпропетровської області;

Вяткін Павло Сергійович – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління, заступник голови Ради молодих вчених Черкаського державного технологічного університету;

Данько Юрій Іванович – к.е.н., доцент, завідувач науково-дослідної частини, голова Ради молодих вчених Сумського національного аграрного університету;

Дорошенко Олена Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, голова Ради молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування;

Кравченко Олена Сергіївна – к.е.н., доцент, докторант кафедри економіки підприємства, голова Ради молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Кращенко Юрій Петрович – к.пед.н., старший викладач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, голова Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України;

Кривич Яна Миколаївна – к.е.н., старший викладач кафедри банківської справи,  голова Ради молодих вчених ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»;

Лайко Олександр Іванович – к.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур, голова Ради молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, член президії Одеської обласної РМВ;

Мардар Діана Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, голова Ради молодих учених Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету імені Т.Г. Шевченка;

Остовська Анастасія Андріївна – к.н.держ.управління, доцент кафедри державного і регіонального управління, голова Ради молодих вчених факультету управління Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;

Румачик Наталія Андріївна – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Інституту економіки і управління Північно-Кавказького федерального університету (Російська Федерація);

Стефінін Володимир Володимирович – к.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Чаговець Любов Олексіївна – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, голова Ради молодих учених Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Шашко Олександр Олександрович – старший викладач кафедри економічної інформатики і математичної економіки, заступник голови Ради молодих учених Білоруського державного університету (Республіка Білорусь);

Шелухіна Олена Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Інституту економіки і управління Північно-Кавказького федерального університету (Російська Федерація);

Якимчук Аліна Юріївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування;

Молоді вчені Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”:

Височан Олег Степанович – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;

Гурська Олена Миколаївна – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;

Дзюбіна Катерина Олегівна – старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету “Львівська політехніка”;

Кравець Анна Володимирівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств та інвестицій Національного університету “Львівська політехніка”;

Кулиняк Юрій Іванович – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;

Лущак Надія Степанівна – аспірант кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”;

Мельник Наталя Володимирівна – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;

Мужеляк Мирослава Миронівна – асистент кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”;

Найчук-Хрущ Марта Богданівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка”;

Познякова Олена Ігорівна – асистент кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”;

Том’юк Олеся Ярославівна – аспірант кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”;

Трофимчук Віра Ярославівна – аспірант кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;

Швецова Мирослава Богданівна – к.е.н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету “Львівська політехніка”.

Юринець Оксана Василівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”

Ідея, розробка та підтримка Чубай В.М. та Кулиняк Ю.І. (Рада молодих вчених ІНЕМ). © 2020 Конференція РМВ ІНЕМ. Всі права застережено.