5. Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі

Учасники

Назва доповіді

Переглянути

Ангелко І.В.

ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Переглянути доповідь

Булишева Д.В.

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

Переглянути доповідь

Великсар Т.І.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ:ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Переглянути доповідь

Гвоздю С.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Городова А., Одинець Т., Черниченко К.

ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ А ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Переглянути доповідь

Григоренко Я.О.

РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ОФШОРНИМИ ЮРИСДИКЦІЯМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Переглянути доповідь

Дзюбіна К.О.

ПРОБЛЕМИ ВПОРЯДКУВАННЯ РУХУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБЄ’КТІВ ЗВОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ

Переглянути доповідь

Карпій О.П.

ЯКИМ ПАЛЬНИМ СЬОГОДНІ ЗАПРАВЛЯЮТЬ АВТОМОБІЛІ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Коневщинська Н.М.

ВПЛИВ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ НА СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНУ ПРОПОЗИЦІЮ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Литвинюк О.В.

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Переглянути доповідь

Мартинюк І.В.

„ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СТРАТЕГІЧНА МЕТА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ”

Переглянути доповідь

Нараєвський С.В.

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА РОЗВИТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Переглянути доповідь

Нямещук Г.В.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ’ЄКТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Переглянути доповідь

Омельченко О.Ю.

РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ІНОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ

Переглянути доповідь

Пецюх О.В.

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Познякова О.І.

ВИДИ ТА МЕТОДИ НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ В СИСТЕМІ ТРАНСФОРМУВАННЯ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переглянути доповідь

Скрипко Т.О.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Переглянути доповідь

Солоджук Т.В.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Тютюнник Г.О.

ВПЛИВ КРИЗОВОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДЕРЖАВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Переглянути доповідь

Швецова М.Б., Тревого О.І.

ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Переглянути доповідь

Юринець О.В.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Переглянути доповідь

Якимчук А.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА МАКРОРІВНІ

Переглянути доповідь

Янушевська С.О.

ДО ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Переглянути доповідь

Ідея, розробка та підтримка Чубай В.М. та Кулиняк Ю.І. (Рада молодих вчених ІНЕМ). © 2020 Конференція РМВ ІНЕМ. Всі права застережено.