4. Формування та адаптація інструментарію управління економічними процесами в ХХІ столітті

Учасники

Назва доповіді

Переглянути

Bondarenko Yu., Stetsiv M.

THE PLACE AND ROLE OF UKRAINE IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM

Переглянути доповідь

Dmytryshyn Ya.

LEAN PRODUCTION AND COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS: WORLD EXPERIENCE

Переглянути доповідь

Kulyniak I., Stetsiv I.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST SECTOR IN UKRAINE

Переглянути доповідь

Mezhueva T.

MODEL OPTIMIZATION OF SOCIAL HOUSING

Переглянути доповідь

Бойко М.О.

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА

Переглянути доповідь

Бондар Л.В.

ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Переглянути доповідь

Бонецький О.О.

ДОВІРА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Переглянути доповідь

Бортнікова М.,

Пецкович М.Д.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ

Переглянути доповідь

Жежуха В.Й.

ЗМІСТ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Переглянути доповідь

Зарічанська Є.В.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Переглянути доповідь

Зима О.Б.

ВПЛИВ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ПРОЦЕС ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ УКРАЇНСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Переглянути доповідь

Калініна Я.В., Бєчвая І.Є.

«ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА”

Переглянути доповідь

Ковальова О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Комісарова А.І.

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ТУРІВ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРОПЕРАТОРІВ

Переглянути доповідь

Мардар Д.О.

ВАЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Матушкіна М.В.

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ВНЗ

Переглянути доповідь

Мельник О.Г., Адамів М.Є.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА: ДІАГНОСТИЧНИЙ ТА АНТИСИПАТИВНИЙ ПІДХОДИ

Переглянути доповідь

Мигович Т.М.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Переглянути доповідь

Мірошник Р.О., Годій О.Я.

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Мірошник Р.О., Коник О.А.

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Мірошниченко Г.О.

СТАБІЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Переглянути доповідь

Нікішина О.В.

МЕТОДИКА КРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ІНТЕГРОВАНОГО ТОВАРНОГО РИНКУ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ

Переглянути доповідь

Петришин Н.Я., Адамів М.Є.

АНТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Переглянути доповідь

Пирог О.В.

ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Переглянути доповідь

Пластун О.Л.

ПЕРСИСТЕНТНІСТЬ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР ОЦІНКИ РІВНЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Переглянути доповідь

Савченко Д.І.

СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ «КОМАНДА» І ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД ПОНЯТТЯ «ГРУПА»

Переглянути доповідь

Скибінський О.С., Солярчук Н.Ю.

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФРІЛАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Переглянути доповідь

Стефінін В.В., Плець І.І.

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОБОРГОВОЇ ДОКТРИНИ ЯК ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ДЕРЖАВИ

Переглянути доповідь

Тарнавський М.І.

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Тимченко Н.М.

НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Переглянути доповідь

Чіхрай О.Б., Бала О.І.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Переглянути доповідь

Чубай В.М.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПЕРСПЕКТИВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: НЕДОЛІКИ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Переглянути доповідь

Шевченко Н.В.

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ТА АВТОКОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЕКОНОМІЧНИХ МАКРОПОКАЗНИКІВ

Переглянути доповідь

Шевчук А.В.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Переглянути доповідь

Юрчик Г.М., Самолюк Н.М.

ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Ідея, розробка та підтримка Чубай В.М. та Кулиняк Ю.І. (Рада молодих вчених ІНЕМ). © 2020 Конференція РМВ ІНЕМ. Всі права застережено.