2. Регіональне управління економікою на засадах інноваційного розвитку

Учасники

Назва доповіді

Переглянути

Андрієвська Є.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЦЕНАРІЇВ ТА ЗАСОБІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Переглянути доповідь

Бикадорова Н.О., Капінус О.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Бикадорова Н.О., Капінус О.В., Бажанов О.І.

РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

Переглянути доповідь

Буряк А.А.

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ: ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Переглянути доповідь

Гілета Ю.І.

ПОЛІТИКА ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Переглянути доповідь

Головко Л.С.

ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Переглянути доповідь

Гусєва М.О.

СТИМУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЕКСПОРТУ ПІДПРИЄМСТВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Переглянути доповідь

Дзюбіна А.В.

ВИБІР ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Переглянути доповідь

Ковальчук Я.О.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Переглянути доповідь

Кононський С.І.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Переглянути доповідь

Корнієвський С.В.

ІНОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Переглянути доповідь

Коробченко Н.М.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У ЧЕРКАСЬКОМУ РЕГІОНІ

Переглянути доповідь

Кудріна О.Ю.

ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ НА РІВНІ РЕГІОНУ

Переглянути доповідь

Ливдар М.В.

ДЕРЖАВНО – ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТУМЕНТ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Переглянути доповідь

Мірошник Р.О., Мухар М.В.

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

Переглянути доповідь

Науменко Ж.Г.

ПРОБЛЕМА «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ» У ДИСПРОПОРЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНА.

Переглянути доповідь

Носуліч Т.М., Шпильова Ю.Б., Ільїна М.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Переглянути доповідь

Письменна О.Б.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИДОБУТКУ УРАНОВОЇ РУДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Переглянути доповідь

Попадинець Н.М.

РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ РЕГІОНОМ

Переглянути доповідь

Свистун Л.А.

РОЛЬ ЛЕНД-ДЕВЕЛОПМЕНТУ У КОМПЛЕКСНІЙ РОЗБУДОВІ ТА ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЙ

Переглянути доповідь

Тимченко І.П.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF COAL INDUSTRY OF UKRAINE

Переглянути доповідь

Чушак-Голобородько А.М., Топій І.І.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА І ПРИНЦИПИ ЇХНЬОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Переглянути доповідь

Шевцова Ю.О.

ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Переглянути доповідь

Шевчишин В.О.,

Опанасенко Є.Б.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Переглянути доповідь

Щур Р.І.

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИХ ЗОН В РЕГІОНАХ

Переглянути доповідь

Юрків Х.В.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Ідея, розробка та підтримка Чубай В.М. та Кулиняк Ю.І. (Рада молодих вчених ІНЕМ). © 2020 Конференція РМВ ІНЕМ. Всі права застережено.