1. Управління економікою держави в умовах Євроінтеграції

Учасники

Назва доповіді

Переглянути

Вашай Ю.В.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Переглянути доповідь

Гаранджа І.Я.

АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Переглянути доповідь

Дульцева І.І.

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Переглянути доповідь

Ємець О.І.

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

Переглянути доповідь

Завербний А.С.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРИВЕДЕННЯ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Переглянути доповідь

Зінченко Ю.В., Рубель О.Є.

РЕФОРМУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Переглянути доповідь

Іваницька Н.Б.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Переглянути доповідь

Іщенко В.В., Червятюк С.В., Ришталовский Є.Р.

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН СВІТУ

Переглянути доповідь

Краєвська Г.О.

ДОСВІД ЄС З РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КОРИСНИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

Переглянути доповідь

Кулиняк І.Я., Глянцева О.І.

НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Переглянути доповідь

Кумачова А.С.

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Переглянути доповідь

Лайко О.І.

РУХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ

Переглянути доповідь

Миронюк А.М.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ЗАХИЩЕНИХ СТАТТЕЙ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Переглянути доповідь

Мискін Ю.І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Переглянути доповідь

Мискіна О.О.,

Щегловська П.М.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Мужеляк М.М., Різник О.З.

АДАПТАЦІЯ НОРМ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЕКОНОМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ЇЇ ЧЛЕНСТВА В ЄС

Переглянути доповідь

Окоєв І.М.

НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Переглянути доповідь

Павелко О.В.

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

Переглянути доповідь

Семеног А.Ю.

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Переглянути доповідь

Сенів Л.А.

ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ І ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Переглянути доповідь

Станасюк Н.С., Біжок А.І.

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Переглянути доповідь

Ткаченко К.В.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК СВІТОВИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

Переглянути доповідь

Ткаченко Ю.В.,

Березіна О.Ю.

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Переглянути доповідь

Харук В.А.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

Переглянути доповідь

Циналєвська І.А.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Переглянути доповідь

Чумак Н.

НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Переглянути доповідь

Шевченко Ю.О.

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРІВ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ПОСЛУГ ЗАДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЇЇ РОЗВИТКОМ

Переглянути доповідь

Шевчук С.В.

АДМІНІСТРАТИВНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СПРОЩЕННЯ СИСТЕМИ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Ястребова Г.С.,

Чаговець Л.О.

ПЕРЕДУМОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО «ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА» НА ТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Переглянути доповідь

Ідея, розробка та підтримка Чубай В.М. та Кулиняк Ю.І. (Рада молодих вчених ІНЕМ). © 2020 Конференція РМВ ІНЕМ. Всі права застережено.