Програмний комітет

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Голова програмного комітету:

Бобало Ю.Я. – д.т.н., професор, ректор Національного університету «Львівська політехніка».

Заступники голови програмного комітету:

Чухрай Н.І. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»;

Кузьмін О.Є. – д.е.н., професор, директор НН Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», академік Академії економічних наук України, Заслужений працівник народної освіти України.

Члени програмного комітету:

Алєксєєв І.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»;

Данько Ю.І. – д.е.н., доцент, завідувач науково-дослідної частини, голова РМВ Сумського національного аграрного університету;

Дзюбінська А. – Ph.D., професор кафедри управління підприємством Університету економіки в Катовіце (м. Катовіце, Республіка Польща);

Ерай Айдін – Ph.D. St., Інститут соціальних наук університету Карабюк, (м. Карабюк, Туреччина);

Захарчин Г.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;

Зелінська А. – Dr hab., професор факультету менеджменту, комп’ютерних наук та фінансів Вроцлавського економічного університету (м. Вроцлав, Республіка Польща);

Карий О.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»;

Козик В.В. – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;

Крикавський Є.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»;

Лайко О.І. – д.е.н., старший науковий співробітник, голова РМВ Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, член президії Одеської обласної РМВ;

Матковський Р.Б. – к.е.н., доцент, доцент Реннської Школи Бізнесу (Ренн, Франція);

Махмут Орал Таскі – Ph.D. St., Інститут соціальних наук університету Карабюк, (м. Карабюк, Туреччина);

Мельник О.Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;

Мискін Ю.І. – к.е.н., доцент, докторант кафедри фінансів, голова РМВ Університету державної фіскальної служби України;

Чернобай Л.І. – к.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»;

Хатіс Кусак Самансі – Asist. Prof. Dr., Університет Бітліс Ерен (м. Бітліс, Туреччина);

Чубай В.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», головний редактор журналу «Наша перспектива», член РМУ при МОН України;

Якимчук А.Ю. – д.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування;

Янішевські А. – викладач кафедри управління підприємством Університету економіки в Катовіце (м. Катовіце, Республіка Польща);

Яремко І.Й. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка».