5. Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі

Учасники

Назва доповіді

Переглянути

Ангелко І.В.

ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Переглянути доповідь

Булишева Д.В.

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

Переглянути доповідь

Великсар Т.І.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ:ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Переглянути доповідь

Гвоздю С.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Городова А., Одинець Т., Черниченко К.

ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ А ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Переглянути доповідь

Григоренко Я.О.

РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ОФШОРНИМИ ЮРИСДИКЦІЯМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Переглянути доповідь

Дзюбіна К.О.

ПРОБЛЕМИ ВПОРЯДКУВАННЯ РУХУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБЄ’КТІВ ЗВОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ

Переглянути доповідь

Карпій О.П.

ЯКИМ ПАЛЬНИМ СЬОГОДНІ ЗАПРАВЛЯЮТЬ АВТОМОБІЛІ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Коневщинська Н.М.

ВПЛИВ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ НА СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНУ ПРОПОЗИЦІЮ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Литвинюк О.В.

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Переглянути доповідь

Мартинюк І.В.

„ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СТРАТЕГІЧНА МЕТА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ"

Переглянути доповідь

Нараєвський С.В.

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА РОЗВИТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Переглянути доповідь

Нямещук Г.В.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ’ЄКТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Переглянути доповідь

Омельченко О.Ю.

РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ІНОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ

Переглянути доповідь

Пецюх О.В.

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Познякова О.І.

ВИДИ ТА МЕТОДИ НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ В СИСТЕМІ ТРАНСФОРМУВАННЯ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переглянути доповідь

Скрипко Т.О.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Переглянути доповідь

Солоджук Т.В.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Переглянути доповідь

Тютюнник Г.О.

ВПЛИВ КРИЗОВОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДЕРЖАВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Переглянути доповідь

Швецова М.Б., Тревого О.І.

ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Переглянути доповідь

Юринець О.В.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Переглянути доповідь

Якимчук А.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА МАКРОРІВНІ 

Переглянути доповідь

Янушевська С.О.

ДО ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Переглянути доповідь