Секції

1. Управління економікою держави в умовах євроінтеграції;

2. Регіональне управління економікою на засадах інноваційного розвитку;

3. Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання;

4. Формування та адаптація інструментарію управління економічними процесами в ХХІ столітті;

5. Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі.