Організатори

Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІНЕМ

Лодзький університет (Республіка Польща)

Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща)

Університет Бітліс Ерен (Республіка Туреччина)

Університет економіки м. Варна (Болгарія)

Університет Матея Бели (Словаччина)

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

 

за участю партнерів НТСА ІНЕМ:

Одеська обласна Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Дніпропетровської області

Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (м. Львів)

Рада молодих вчених Дрогобицького державного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич)

Рада молодих учених Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

Рада молодих вчених Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь)

Рада молодих вчених Сумського національного аграрного університету

Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса)

Рада молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Рада молодих вчених ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро)

Рада молодих вчених Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (м. Дніпро)

Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива»