Організаційний комітет

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова організаційного комітету:

Кулиняк І.Я. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка».

Секретар організаційного комітету:

Максимчук Я.С. – к.е.н., асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».

Члени організаційного комітету:

Адамів М.Є. – к.е.н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;

Бойчук А.Б. – аспірант кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;

Бондаренко Л.П. – к.е.н., старший викладач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»;

Вільгуцька Р.Б. – к.е.н., асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»;

Головко Л.С. – старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Дзюрах Ю.М. – асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

Дорошенко О.О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, голова РМВ Національного університету водного господарства та природокористування;

Єлісєєва М.О. – к.т.н., старший викладач кафедри реконструкції і управління в будівництві, голова Ради молодих вчених ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

Кращенко Ю.П. – к.пед.н., доцент, заступник декана з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, голова РМУ при Міністерстві освіти і науки України;

Кулиняк Ю.І. – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;

Мозолевич Г.Я. – к.т.н., доцент, доцент кафедри управління проектами, будівлі та будівельні матеріали Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна;

Панченко А.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;

Русановська О.А. – к.е.н., асистент кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»;

Склярук Т.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;

Цісінська О.Б. – пров. інженер сектору проблем транскордонного співробітництва, голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»;

Чаговець Л.О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, голова РМУ Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця;

Шарко В.В. – к.е.н., доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.